marți, 27 septembrie 2011

Manjire cu rahat

Acest articol incearca sa ne arate inca odata cum se poate manjii cu "maro" orice parte a istoriei. Istoriei de pe acest pamant bineinteles. Nu ne intereseaza Zimbabuinia!

Ceea ce Nicolae Iorga numea “Prima sintezã: Regatul dacilor” cu referire evidentã la unirea politicã şi religioasã a geto-dacilor stârneşte controverse şi sensibilitãţi care uneori devin obsesive şi uşor de instrumentalizat. Epoca Burebista ridicã o serie de probleme care meritã atenţia, mai ales cã avem de-a face cu un trecut relativ obscur, cu mult mai multe întrebãri decât rãspunsuri.

Context istoric

În general în literaturã s-a pus accent pe premisele entice, lingvistice, spirituale şi geopolitice care au condus la realizarea unei “imitaţii barbare a milenarei basileia antice” (Nicolae Iorga). Reliefatã de Herodot, Sallustius, Strabon, Trogus Pompeius, Dio Cassius sau Ptolemaios din Alexandria, unitatea etno-lingvisticã a dacilor pare a fi fundamentalã în unificare. Politeismul dominat de un zeu suprem care ilustreazã sincretismul uraniano-solar evidenţiazã iarãşi unitatea geto-dacilor. Transformãrile economice, dinamica demograficã şi evenimentele politico-militare interne şi externe din cadrul fazei a treia a civilizaţiei de tip La Tene, faza de dezvoltare maximã a metalurgiei fierului la geto-daci trebuie şi ele luate în consideraţie când ne referim la Burebista şi stãpânirea sa.

Ridicarea uniunii tribale getice trebuie raportatã la cel de-al treilea rãzboi mithridatic (74-71 a.Hr.), când proconsulul Macedoniei, M.T. Varro Lucullus, ocupã coloniile greceşti vest-pontice, de la Apollonia pânã la Delta Dunãrii. La sfârşitul rãzboiului este încheiat un foedus care marcheazã de fapt tutela romanã ce va provoca o revoltã în anii 62-21, la care participã geţii şi bastarnii. Noul proconsul al Macedoniei, Antonius Hybrida, suferã o înfrângere la Histria în 61, ceea ce îl determinã pe Pârvan sã se întrebe dacã nu Burebista a fost conducãtorul armatei geto-bastarne.

Dupã aceste evenimente Burebista îşi asigurã flancul sud-estic al frontului, consolidând aşezãrile fortificate dintre Carpaţi şi Nistru, de pildã la Siret, Brad-Negri, Rãcãtãu, Poiana-Nicoreşti sau Barboşi-Galaţi. Oraşele de tradiţie oppidanã, celticã, edificate de taurisci, sunt integrate fie paşnic fie violent (Aliobrix). Supunerea cetãţilor greceşti se realizeazã tot pe ambele cãi, urme de atac violent înregistrându-se la Olbia, Mesembria, Odessos sau Histria. Campaniile pe ţãrmul Mãrii Negre vizeazã şi ocuparea unor puncte strategice anterior stãpânite de sciţi, a cãror putere decade în zona dintre Callatic şi Bizone. Expediţiile apusene menţionate de Strabon constau în lupte cu scordiscii, boiii şi tauriscii, începând cu 48 a.Hr, pe care Burebista îi supune, reuşind o stãpânire care îi va aduce titlul pe inscripţia de la Dionysopolis de “cel dintâi şi cel mai mare rege din Tracia” (domnia începe în 82 a.Hr.)

Date fiind aceste sumare informaţii, epoca lui Burebista prezintã mai multe probleme printre care nucleul politic de la care a pornit opera de unificare, dacã a fost sau nu vorba de un stat, care a fost capitala. Sunt trei izvoare fundamentale pentru epoca Burebista: Geografia lui Strabon (64/63-21 a.Hr.), Getica lui Iordanes (sec. 6) şi inscripţia de la Dionysopolis, din care se pãstreazã 49 de rânduri, primele 9 mutilate. Apare un toponim în acuzativ, Argedava şi cuvântul ‘pãrinte’, aici ajungând la un moment dat Acornion, sol al lui Burebista pe lângã Pompeius.

S-a crezut cã acest pãrinte ar fi fost tatãl lui Burebista, deci amplasarea Argedavei ar fi vitalã pentru descoperirea nucleului politic. Radu Vulpe crede cã ar fi vorba despre oraşul de pe Argesius, singura dava descoperitã pe Argeş fiind cea de la Popeşti, unde ar fi putut exista un centru de tip capitalã. Problema este cã numele antic al Argeşului nu este Argesis, ci Ordessos. C. Daicoviciu avanseazã ipoteza cã lectura completã ar fi Sargedava, dava de pe Sargeţia, adicã Costeşti. Sargeţia, unde şi-ar fi ascuns Decebal comoara, se pare însã cã este o poveste prelucratã de Dio Cassius pornind de la legenda regelui peonilor, Audolion, pomenitã de Diodor din Sicilia. O Argidava este consemnatã şi de Ptolemeu în Indreptarul Geografic ca fiind în Banat, identificatã cu Varadia. N. Gostar propune o Zargedava, care poate fi ori Rãcãtãu, ori Siret. Oricum, în toate aceste discuţii se vãdeşte un patriotism local destul de pronunţat, mai ales cã Argedava poate sã nu aibã nicio legãturã cu Burebista, care apare mult mai jos în inscripţie, ci doar un rege local get. Iar Strabon precizeazã cã Burebista este un bãrbat get, deci de pe Dunãrea Inferioarã. În plus, este rege al Traciei, termen nefolosit pentru zona de dincolo de Carpaţi.

Capitala?

Se vehiculeazã trei localitãţi care ar fi putut fi capitale: Costeşti, Sarmisegetuza Basileion şi Popeşti. Argumentul pentru Costeşti are la bazã vechimea cetãţii din Munţii Orãştiei. Oricum, dupã extinderea teritorialã, este puţin probabil ca vreuna dintre acestea sã fi rãmas capitale. I.H. Crişan considerã cã s-ar fi aflat unde se afla Burebista, dupã model macedonean. În ceea ce priveşte Sarmisegetuza Basileion, nu avem nicio dovadã stratigraficã de pe vremea lui Burebista. Titulatura de basileion înseamnã cã, chiar şi în epoca lui Decebal, ar fi fost mai degrabã cetatea regalã de refugiu. C. Daicoviciu crede cã în Transilvania s-ar fi aflat centrul de putere pentru cã numai aici se constatã o continuitate a regalitãţii şi un sistem de fortificaţii coerent, dar multe cetãţi ori nu au existat pe vremea lui Burebista, ori au fost folosite şi dupã Decebal, iar ideea apãrãrii Sarmisegetuzei de un lanţ de cetãţi nu e demonstratã. Mai probabilã pare ipoteza unei mutaţii a capitalei dupã unificare şi a existenţei unei capitale itinerante.

Statul?

Controversa cea mai acerbã este poate cea legatã de stãpânirea lui Burebista, megale arche. Sã fi fost un stat (H. Daicoviciu, I.H. Crişan) sau nu (M. Macrea, D. Pippidi)? Sã fi fost o uniune de triburi? Dacã a fost stat, ce fel de stat? Sclavagist începãtor de tip militar (C. Daicoviciu), tributal sau Asiatic (Crişan), teritorial extensiv? Karl Strobel propune doar o formaţiune politicã şi militarã efemerã. Mai întâi de toate, ce presupune un stat? Statul este organizatia politica care detine monopolul fortei de constrangere, al elaborarii si aplicarii dreptului, exercitata intr-o comunitate umana de pe un anumit teritoriu. Trebuie sã avem de-a face cu diferente intre membrii societãţii, care conform tezaurelor, mormintelor princiare, au existat. Alte premise statale ar mai fi deţinerea armatei, justiţiei şi funcţionarilor care sã se ocupe de colectarea impozitelor sau taxelor vamale. De asemenea sunt necesare şi un sistem monetar unitar, o monedã unicã, instituţii politice, o cancelarie şi diplomaţi.

Ideea de stat sclavagist a fost evident abandonatã, din moment ce nu poate fi doveditã existenţa sclaviei ca bazã economicã. Statul tributal, care presupune coexistenţa proprietãţii private cu cea comunã, organizarea în obşti, este iarãşi greu de aplicat stãpânirii lui Burebista. Sunt prea puţine izvoare care sã ne îndrituiascã afirmaţii de necontestat de tipul “statul dac”. Horatiu menţioneazã asolamentul, dar nu obştile. Titlul de basileu este comun conducãtorilor mãrunţi de formaţiuni politice. Termenul de 'megale arche' se poate referi doar la o vastã stãpânire. Dacã Burebista este urmat de Deceneu, înseamnã cã nu funcţiona principiul ereditãţii. Cum era ales regele? Legitimitate prin alegerea de cãtre pilleati sau carismaticã? Cât despre instituţii, armata este cea care cu siguranţã a existat, estimata de Strabon la 200.000 este dificil de spus dacã avea sau nu dreptate, sau dacã populaţia dacã insuma un million de suflete cum credea Pârvan. Aramta însã pare a nu fi una permanentã, ci mai degrabã adunatã în stare de rãzboi. O instituţie care a sprijinit regalitatea pare sã fi fost religia, care implica şi o dimensiune moralã importantã, dupã cum reiese şi din reforma lui Deceneu. Legislaţia este iarãşi problematicã. Strabon nu se referã la legi în forma unui cod, deci 'nomos', ci la 'prostagma', care ar fi mai aproape de edict, edicte ce ar reprezenta singura dovadã a existenţei unei cancelarii. Textul poetului Martial care vorbeşte despre rãvaşul sigilat al lui Decebal cãtre Domitian este irelevant pentru epoca lui Burebista. Greu de demonstrate este şi existenţa funcţionarilor, invocându-se şi de data asta un text din Criton care se referã tot la Decebal.

În plus, Burebista nu bate monedã în nume propriu, preferându-se falsificarea denarului republican roman şi nu emiterea de monedã proprie, denar emis şi în alte localitãţi în afarã de Tilişca, ceea ce a dus probabil la haos financiar. Toate aceste date conduc cãtre ideea cã Burebista, poate din cauza preocupãrii pentru cuceriri, nu a dat stãpânirii sale o formã coerentã, nereuşind sã ajungã la stadiul de stat, iar dupã moartea sa unitatea fie şi a acestei formaţiuni politice incipiente este întreruptã. O listã a succesorilor lui Burebista (Deceneu, Comosicus, Coryllus) existã doar la Iordanes, despre care majoritatea istoricilor cred cã sunt urmaşii doar în zona de SV a Transilvaniei, posibil una din cele 4 pãrţi care au rezultat dupã împãrţire.Ca de obicei, apar noi probleme existentiale si noi creiere semidocte care sa ne arate de fapt, cum a stat treaba acum 2100 ani. Personal, as invada Vaticanul pentru ca am siguranta ca Papa, nu este de acord cu mine si sa ne dea toate documentele referitoare la Dacia. Nu automobilul ci tara! Poate doar asa vom mai afla ceva nou despre istoria noastra. S-a spus ca dacii nu cunosteau scrierea pentru ca ei nu aveau asa ceva. Erau doar niste salbatici cu cutite la brau si ca distractie il aruncau pe unu' catre niste sulite erecte. Ei nu aveau doctori si nici preoti care sa cunoasca ideologia blajinilor. Doctorii care vindecau intai capul(psihicul) si apoi trupul, erau de fapt niste sarlatani si cunostintele lor se transmiteau doar prin viu grai...ca Miorita! Dacii nu aveau contracte pentru negot ca doar scrierea era ceva SF, conducatorii vaselor de negot calatoreau doar pe linia tarmului, nu cumva sa se rataceasca. Ce mai incoace si incolo, dacii erau niste salbatici care gaseau aurul in forma de monede, bratari, pocale direct in minele pe care le sapasera coropisnitzele. Sica si falxul era scos din muntii metaliferi doar cu o alta piatra. Mierea recunoscuta in toata Europa se gasea numai in vagauni stiute doar de daci si cel mai important... dacii nu aveau capetenii sau rege, erau ca nise gaini decapitate care au reusit sa tina piept altora doar cu bolovani de pamant scosi cu unghiile pentru ca plug nu aveau. Doar aveam gheare ca gainile alea decapitate!

vineri, 23 septembrie 2011

Sfarsitul lumi(nii)

Acum stam bine sanatosi dupa ce un nebun cu aplicatii sofiste a incercat sa induca ceva panica si ceva mai multi bani in contul lui. Parca sfarsitul lumii e ceva la indemana oricarui individ cu luneta de vanatoare, pe care o transforma brusc si dintr-o data, in...obervator atstronomic! Lovendal a prezis(ca mama Omida) ca vine sfarsitul luminii datorita cometei Elenin, intre 26 si 28 septembrie, care din pacate pentru el sau din fericire pentru noi, nu se va intampla. Uraaaa...am scapat de intuneric pe 3 zile. Cometa distrugatoare, care dealtfel e mai mare decat Terra, se putea aseza la un mic gratar bushcraft intre noi si amaratul de soare, lipsindu-ne de lumina. Pentru 3 zile!
Astazi(23 septembrie 2011) omenirea a relizat ca o noua cometa va produce pagube imense. Este comela lu' Honda. Acest Honda este astronom amator si a descoperit ce nici NASA sau Nostradamus nu au reusit. Trebuie sa ne punem pe pocait, postit(negru pe cat posibil)pentru urmatorii ani din viata, ca sa mai putem prinde un loc gol in Rai. Nu Raiul lui Tzipi ci The Rai! Altfel prindem doar fum si praf in ochi. Deci tot ca acum! Stirea este defapt pentru luna trecuta, pentru in august a fost aporape de pamant, dar in septembrie intra in coliziune cu Elenin si rusii cred ca vin extraterestrii sa ne previna ca de fapt Elenin se va prabusi pe pamant.
Nu stiu cum vine asta pentru ca Elenin e mai mare decat noi...Poate sa ne atraga catre ea si noi sa ne prabusim pe o cometa...dar ce stiu eu...? Canadienii au recunoscut ca au impuscat navele extraterestre care venise sa ne salveze de cometa. Chinezii cred ca in coada cometei se ascunde o nava extraterestra. Planeta X din 1983 a devenit intre timp Nibiru si astazi este iar rebotezata. Se numeste Tyche si stim cu adevarat ca este de 4 ori mai mare decat jupiter! Este situata la o distanta de mii de ori mai mare decat distanda dintre noi si soare! Este senzational! Si Pluto, care intre timp nu mai face parte din sistemu nostru solar(pentru ca asa vrem noi..primim pe cine vrem noi si dam afara pe oricine nu zice ca noi) are distanta mult mia mare decat intre noi si soare.
Pana data viitoare avem 2 exercitii:
Ce viteza trebuie sa aiba "noua" planeta rebotezata Tyche pentru a ramane in planul de a distruge pamantul pe data de 21 decembrie 2012?
Care este diametrul exact(cu tot cu virgula) al planetei?
Ce culoare are?
Cand se intersecteaza Tyche cu Terra, cine pe cine se prabuseste?

Nava din coada cometei este romulana, cardasiana sau inexistenta?

Selectii de gene II

Selectia genetica are vechime extrem de mare in istoria umana. Asta o stim chiar daca nu avea acelasi nume in antichitate, unde razboaiele se duceau pentru reimprospatarea tribului cu genele femeilor din alte triburi. Ne putem ascunde dupa deget si sa credem ca razboaiele se duceau doar pentru averi, cand in realitate, beneficiile reale ale luptelor intre triburi se aratau peste generatii cand noi clase de luptatori cu caractere mostenite din ambele triburi. Temüügin va spune ceva? ceva secole mai tarziu revenim in Moldova unde tatarii si turcii erau foarte interesati de copii si femeile noastre. Veneau intradevar sa fure si ceva aur, grane si vite dar si comoara reprezentata de femeile moldovence din harem. Ajungem pe firul istoriei si mai aproape de secolul trecut unde Hitler a folosit medicina ca sursa de bazin genetic pe baza aspectelor anatomice. Nu spun ca medicina de astazi nu are reminiscente ale studiilor Ingerulului Mortii; din contra, mare parte din descoperirile moderne au ca baza, "munca" lui J. Mengele. Din nou ne ascundem dupa deget si nu vrem sa recunoastem ca umanitate, ca un doctor cu apucaturi de copil de 5 ani, cu drepturi depline de experimente oribile a netezit drumul medicinii moderne.
Hitler a folosit genetica drept o scuza de purificare a unei tari impure genetic. Crearea de soldati arieni, blonzi cu ochi albastri(desi Hitler nu prea era blond)din tr-o tara de arieni, a reprezentat idelaul sau numai ca din pacate, aceasta metoda, dupa cum stim astazi, nu este fiabila din nici un punct de vedere. Cele 2 metode de selectie genetica au ramas si astazi, aceleasi:
1. Exterminarea indivizilor necorespunzatori din anumite puncte de vedere ale altora(vezi Rwanda)prin metode barbare de tortura si ucidere.
2. Metoda mult mai elevata, mai fiabila si mult mai usor de pus in practica este inglobarea indivizilor segregationisti. Nu este nevoie de nici un pretext stupid ca noi, majoritatea, suntem mai buni sau aia putini, sunt mai nasoi. In acest fel ne putem bucura impreuna de beneficiile culturale si psihologice.
Revin la ideea de pedeapsa din articolele mai vechi. Dreptul tau inceteaza cand incalca dreptul meu. Indiferent de proveninenta ta.

joi, 22 septembrie 2011

Marieeee...

Si ca a venit vorba de psihoze si Marie...

"You know, it's a funny thing, every one of the bastards that are out for legalizing marijuana is Jewish. What the Christ is the matter with the Jews, Bob? What is the matter with them? I suppose it is because most of them are psychiatrists."

"Do you think the Russians allow dope? Hell no. Not if they can catch it, they send them up. You see, homosexuality, dope, immorality in general: These are the enemies of strong societies. That's why the Communists and the left-wingers are pushing it. They're trying to destroy us."
(US President Richard Nixon, May 26, 1971)


"Make the most of the Indian hemp seed, and sow it everywhere!"

*George Washington în nota sa către grădinarul său din Mount Vernon (1794)


Deci pe cine sa mai credem caci cu cat ne apropiem de perioada noastra...retardarea creste exponential!


Pe de alta parte...sa aflu ca de ziua mea se sarbatoreste Marsul canepei? Asta da cadou!
http://haimaria.blogspot.com/2011/05/marsul-canepei-2011-sau-cum-am-sadit.html

Selectii de gene

Istoria ne invata ca orice intreprindere asupra unei natii, nu se va termina cu exterminarea sa de catre alta. Cel mai recent exemplu este din RM2 in care Hitler a incercat exterminarea evreilor...Cred(si nu e doar parere personala)ca nu a incercat exterminarea ci rarirea lor pentru din orice punct de vedere este practic imposibil o exterminare a unei rase sau populatii. Si schizofrenic daca esti, tot realizezi ca sunt si alte tari care adapostesc indivizi din rasa pe care o vrei exterminata si asta presupune un control total...cam greu de obtinut. orice selectie genetica de pana acum nu a avut succes; de fapt toate au fost mici experimente pentru ca daca luam exemplul evreilor, trebuie sa recunoastem ca astazi sunt mai multi ca niciodata dar nu ca s-au inmultit ca sobolanii ci pentru ca rasa evreiasca, este din pacate sau din fericire(sa fie pentru ambele tabere...sac!)mult diluata cu alte gene. Pana la urma care este tipologia evreului? Roscat ca un irlandez? Nasos ca un grec sadea? Negru ca un african sau alb ca un roman? Pai cam toate pentru ca a fi evreu nu inseamna a fi cu gene pure ci a avea o educatie specifica culturii lor. Poate isi pune cineva intrebarea de ce evreii au mai mereu succes? Raspunsul este educatia si sub nici o forma genele lui Moise si Avraam. Si asta nu e de la mine ci de la un evreu cu ochi de vulpe, ten masliniu, tuns scurt si cu o afacere si in Romania. Dar e originar din Israel. Cu parinti si bunici evrei...ca sa nu aud vorbe mai tarziu!
Sa revenim la selectia de gene, trebuie sa recunoastem in unanimitate ca pamantul este de fapt separat de culturi si nu culoarea pielii, religii sau alte asemenea categorii segregationiste. Tot orientul mijolciu a fost o zona musulmana avand obiceiuri culturale asemanatoare si cu foarte putine zone delimitate ca fiind tari. Verificati harta politica inainte de primul razboi si veti vedea.
Selectia genetica reprezinta oare raspunsul la o problema imaginara sau o rezolvare imaginativa la o problema reala? Religia este responsabila de reformarea culturilor sau cultura este formatoare de religii?
Daca aducem in discutie romanii, putem admite ca Romania este un amalgam de culturi asemanatoare si cu religii asemanatoare cu cea a dacilor. Stim ca fiecare sat si comuna are ritualul ei in ce priveste ordinea fireasca a lucrurilor si religia este influentata destul de puternic de catre locuitorii zonei respective. Nu mai reamintesc obiceiurile precrestine care in anumite zone se pastreaza foarte bine. Mai putem admite ca Nu suntem daci decat in conceptie pentru ca genetica romaneasca a ajuns un amalgam de nordici, africani, asiatici si mongoloizi. Nu de 20 de ani ci de sute de ani. Dacia pe care o vor romanii de astazi(si eu printre ei) este reprezentata de idealuri si concepte nu de puritate genetica si rasiala. Daca mergem la Roma ne comportam ca romanii! Astfel si noi romanii avem nevoie de cultura noastra si bineinteles cu influentele acceptate(sarailie, gulas, etc.) cat si cele viitoare. Restrangerea fata de ideile lumii nu aduce nimic bun dar nici importarea oricaror culturi doar pentru ca este la moda si in nici un caz evolutia nu se va face in laborator sau camere de gazare. Cand s-or gaza vidrele si rinocerii intre ei, atunci putem accepta ca suntem normali din punct de vedere evolutiv. Pana atunci ...Make love not war...si niste Marie...

marți, 20 septembrie 2011

Pedeapsa II

Pedeapsa nu nu va fi niciodata metoda prin care, suferinta fizica va educa individul. Este una dintre cele mai false premise pe care se poate merge in ce priveste aplicarea legii. Se vor genera polemici in ce priveste legea si corectitudinea ei vs eficacitate, dar ma opresc la pedeapsa. Singura metoda prin care individul va avea regrete si remuscari este reprezentata de inducerea gandirii corecte fata de ceilalti. Este indradevar un concept greu de mestecat si cu atat mai greu de inghitit, ca orice infractor trebuie cultivat fortat. Sincer vorbind, un animal nu isi va schimba stilul sau de viata daca nu stie altul si cu atat mai putin daca nu primeste un dresaj(educatie). Educatia la nivel macro a fost si intotdeauna va ramane un dresaj. De ce sa nu beneficieze omenirea de o educatie corecta prin care orice deviatie de la un comportament moral se pedepseste doar prin obligatia de a constientiza in mod real fapta. SPunand ca iti pare rau ca ai bagat cutitul de 20 de ori in vecinul care nu ti-a imprumutat caruta nu te scapa cu nimic de pedeapsa. Te scapa in schimb de acceptarea ca te-ai comportat exact ca un animal din padure care omoara doar pentru distractie. Aceste animale sunt exterminate pe banii cetatenilor corecti, ceea ce nu este tocmai corect. Sa suferi si sa mai si platesti.

Detentia cu limitarea majoritatii drepturilor si obligarea la munca grea nu face decat sa anuleze procesele psihice superioare si sa oblige omul la o cadere a conditiei umane. Abia dupa ce este in valea cea mai adanca a sufletului se trece la nivelul de culturalizare si constientizare fortata a faptei sale. Numai in acest mod individul va intelege gravitatea faptei si o isi va accepta pedeapsa ca fiind o cale normala de ispasire. Pentru 4 ani in inchisorile de astazi castigi faima, cunostinte noi, relatii, oameni influenti si multe altele care te pot ajuta pe viitor. Pai nu prea rezolva problema infractionalitatii ci doar o multiplica. Nu se numeste Team Building dar are aceleasi caracteristici de role play, studii de caz si brainstorming. Nu esti specializat in spargeri de case...te invatam noi "colegii de celula" la puscarie! Pai nu e prea kosher draga umanitate!

Detentia trebuie sa fie purgatoriul si nu iadul. Daca capatul de drum arata ca o puscarie, e normal ca multi se intorc acolo. E logic ca ce nu ii omoara ii face mai puternici. Infractorul are nevoie de autocritica si invinovatire ca de aer. Depinde doar de viitoarele cadre de reeducare sa gaseasca metode(nu ca n-ar exista si acum) de normalizarea psihicului.
Munca trebuie sa ii asigure o hrana decenta si indestulatoare ca sa nu fie tentat spre fapte de furt si contrabanda. Somnul sa ii permita sa se odihneasca pentru a avea mintea limpede pentru o productie cat mai mare si mai ales sa poata asimila regretele si vinovatia. Ruperea psihicului duce orice om pe valurile celui mai mare ocean in cea mai puternica furtuna. Ruperea de religie, credinta si orice alt punct de sprijin sa fie conduita specialistilor in reeducare. Astfel individul gresit se va reprograma ca un simplu calculator si orice sistem de operare cu Bug-uri trebuie eliminat. De preferat Ubuntu ca e free source si nu vine vreun carnat bogat sa ceara drepturi de autor. Vointa si vinovatia merg mana in mana pentru ca e destul de greu sa se creada cineva vinovat daca are vointa puternica.
Vinovatia este dupa cum stim, derivata din sentimentul de baza, frica. Dupa cum iar stim, frica este motorul de baza al omenirii din vremuri imemoriale dar poate ca ar trebui sa o folosim si pentru scopuri utile omenirii. Din pacate, frica este folosita si pentru cele mai inalte minti, pentru acelasi lucru. Control! E timpul pentru o schimbare radicala e sistemelor noastre..."civilizate".

Este mult mai usor sa infundam puscariile sa batem si sa mutilam de la hot la criminal dar nu ne asuman cel mai important rol. Educatia umanitatii. Nu stim sa ne educam pentru ca ne ascundem doar dupa motivul(fals de altfel) ca suntem oameni si ne-am ridicat acum multe milioane de ani deasupra dobitoacelor. Din pacate si astazi, umanitatea omoara cu pietre, ca acum 2000 de ani, executam prin spanzuratoare, impuscare, electrocutare si mai nou injectii letale. Stim sa omoram orice in orice cantitate dar nu stim sa cream nimic. Mai ales educatie prin altruism, intelegere si compasiune. Nu!
It's all about the money! Is there something for me, in there? No? Fuck'em!
Shoot the fucking bastard!!!!

Peace and long live! Live long and prosper!

Ca sursa de inspiratie pentru viitorii corectori de caractere:
http://onlinebestfilm.blogspot.com/2010/08/seria-prisoner.html Se poate lua si vechea serie http://www.imdb.com/title/tt0061287/ e chiar mai impresionanta pentru ca te face sa gandesti si nu doar sa urmaresti actiunea, cum sunt regizate filmele din ziua de astazi.

luni, 19 septembrie 2011

Pedeapsa

Pedeapsa:
Este una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, ce constiutie o masura de constrangere si un mijloc de reeducare a celui condamnat.
Ca de obicei, civilizatia moderna este aceeasi cu cea veche. Nimic nou sub soare de mii de ani. Stim sa constrangem, sa torturam, chinuim, batem dar oare stim sa reeducam?
Se pare ca nu, pentru ca singurul mijloc de reeducare a oricarei infractiuni este Puscaria! Acea institutie denumita si in termeni mai putini ortodocsi, facultate. Acea facultate care te invata sa te perfectionezi cu fiecare zi petrecuta dupa gratii. Aceleasi gratii care tin la distanta un criminal in serie si un violator, vor accepta fara nici un fel de retinere si un muritor de foame. Asta e problema aparenta in prima faza caci adevarata problema nu consta in punerea in aceeasi camera a acestora ci metoda prin care se reeduca psihicul infractorilor. Stim ca sistemul este defectuos din pricina mai multor factori dar nu dezbat ce hibe are ci voi incerca sa aduc o noua lumina asupra reeducarii. Cea care ar trebui sa existe, astfel incat centrele de detentie si reeducare sa produca si nu doar sa consume. Astazi orice detinut consuma mancare, electricitate, haine si cel mai important, resurse umane. Ar trebui sa existe o forma de reeducare prin munca la locul de detentie pentru a avea drept de foloase banesti si de reducere a pedepsei. Problema este ca extrem de putini doresc aceste drepturi, considerandu-le inutile. Mai stim ca se folosesc detinuti pentru fabricarea semnelor de circulatie si al altor articole de acest tip.
Daca nu ca civilizatie, macar ca tara, putem insitui o noua metoda de reeducare a fiecarui om ce nu respecta legea. Putem reduce consumul fara resurse de la stat pentru ca in final, orice victima isi va sustine infractorul. Cu banii din taxe si impozite, care se vor varsa in contul insitutiilor de detentie. Este un sistem in care victimele sustin un infractorii de 2 ori. Prima oara ca victima si a doua oara ca sustinator banesc. Interesant nu?
Hai sa dau drumul ideilor:
Orice om din cadrul unei societati are dreptul de libertate la orice fel de gandire si actiune atat timp cat nu interactioneaza cu drepturile celorlalti. Mai popular spus, dreptul tau, inceteaza, cand incalca dreptul meu!
Pedepsele prim metode corcitive de genul celor practicate astazi vor genera doar indivizi nervorsi, fricosi frustrati si mereu in garda. Cazurile in care o persoana iese din detentie, mai responsabila, sunt extrem de rare. Spre niciodata, as adauga!
Orice individ care calca pe bec, trebuie ajutat de societate nu alungat. UN caine cu lantul de juma' de metru nu devine mai sociabil, prietenos si cuminte; din contra, devine aparent obedient dar si cand o scapa din lant....sa vezi distractie!

Pedeapsa trebuie sa contina indoctrinare nu bataie.
Pedeapsa trebuie sa fie compusa din drepturi si obligatii
Drepturi: munca, odihna si medicamente in cazul in care sanatatea ii este periclitata.
Obligatii:Orice consuma initial se dau pe credit si se vor plati din munca prestata. Excedentul se foloseste doar pentru comunitatea in care a executat pedeapsa.
Pedeapsa se aplica tuturor ce trag foloase si/sau bunuri necuvenite. Putem lua in acest caz, pe langa hotii (toate categoriile) si cersetorii.

Infractorii violenti au pedeapsa diferita. Mai jos

Pedeapsa pentru furt sau cersetorie sa fie cu durata de un(1) an calendaristic.
La orice recidiva a aceleiasi fapte durata este de 5 ani. De la recidiva 3, numarul anilor este dat de progresia geometrica. Astfel, chiar daca individul nu reuseste sa isi gaseasca locul in societate, i se va furniza unul, din care, individul, va urma o viata stricta, cu reguli multe si drepturi putine care ii vor asigura doar strictul necesar.
In urma repartizarii sale de catre centrele specializate, detinutul este obligat sa invete indatoririle sale fata de zona sa de lucru. Cum orice om are un talent nativ, este uman si etic ca el sa-si poata exprima vocatia catre un anumit domeniu in care se poate specializa atat in timpul cat si dupa executarea pedepsei sau poate excela in a aduce foloase comunitatii in cazul recidivei.
Confortul in care se va efectua detentia este aceeasi cu a celor din comunitatea respectiva exceptand divertismentul. Forma de divertisment a oricarui detinut reprezentata doar de lectura.
Durata de lucru: 12 ore

Ascunderea de societate in camere inghesuite si hrana de baza compusa din zeama lunga si neagra, ii provoaca doar repulsie de societatea care l-a trimis acolo. Studiile arata ca putini infractori isi recunosc fapta in mod constient ca fiind una gresita. Majoritatea spun ca e gresit pentru ca societatea spune ca e gresit. Fiecare are motivul sau personal. Acel motiv trebuie sa constituie subiectul de studiu al oamenilor de stiinta.

Infractorii cu trecut sau comportament violent, devin din momentul declararii sentintei, subiecti de studiu pentru institutiile de invatamant. Viitorii corectori ai psihicului uman, vor avea sansa sa invete pe subiecti si nu doar pe studii. Contactul direct cu oameni din mediul academic educa orice caracter.
Fiecare unitate academica este libera sa conduca dupa bunul plac, studiile pe acel infractor. Studiile sa nu contina limbaj si caracter deranjant, obscen sau provocator. Integritatea morala si corporala se pastraza oricarui individ in perioada de detentie. In acest fel, orice infractor are posibilitatea de a avea contact cu alte medii la care a fost educat.
Pedeapsa dureaza 5-10 ani in functie de gravitatea faptei.
Programul de lucru: 14 ore cu 1 zi libera la fiecare 2 saptamani, la alegerea supervizorului.

Uciderea din culpa
10 ani cu alternarea locurilor de munca. Programul de lucru este de 14 ore cu o zi libera pe luna, la alegerea supervizorului.

Cei care au savarsit uciderea unui om cu premeditare, pedeapsa este pe viata la locul de munca. Drepturile sale sunt doar pentru hrana, odihna si sanatate. Divertismentul nu constituie un drept.
Programul de lucru 12 ore/zi. Fara zile libere.

Crimnali in serie.
Detentie pe viata cu pierderea dreptului la divertisment. Program de lucru 12 ore cu alternanta la studii de caz, lunar.

Violatori violenti
Castrare sau detentie 20 de ani cu program de lucru de 12 ore. Fara zile libere. Sentinta este decisa de circumstantele agravante. Nu exista circumstante atenuante.

Pedofili
Castrare si detentie pe viata cu program de lucru 12 ore. Fara zile libere. Fara divertisment.


Locul de munca se alege in functie de starea productiei in momentul incarcerarii detinutului. Ordine domeniilor
Minerit
Agricultura
Constructii
Industrie grea
Protectia mediului Adica plantat pomi in zonele cu risc de alunecari de teren.
Industria de masini Mecanica auto. Tractoare, camioane, autovehicule grele.
Salubritate


Controlul si evidenta detinutilor se face prin colierul atasat in momentul darii sentintei. Tentativele de sustragere a executarii pedepsei va atrage dublarea duratei sentintei. La mai multe tentative se procedeaza tot in progresie geometrica si/sau se va reloca detinutul intr-un mediu de lucru mai greu. Orice aptitudine este declarata nula.


Puscaria nu trebuie sa fie un loc in care stai, fumezi, joci table si barbut. Trebuie sa fie un loc unde reducarea morala si a caracterului primeaza. Reeducarea se poate face numai in sanul oamenilor nu departe de ei. Pedeapsa trebuie sa ii aduca aminte de fapta sa in fiecare minut al vietii lui si nu doar in starea de detentie.

Pe final in citez pe N. Iorga
A pedepsi trebuie sa insemne totdeauna a indrepta. Si as mai adauga eu: Daca se mai poate indrepta!

sâmbătă, 17 septembrie 2011

BITE

BITE Model
Mind Control – The BITE Model

From chapter two of Releasing the Bonds: Empowering
People to Think for Themselves*

*© 2000 by Steven Hassan; published by Freedom
of Mind Press, Somerville MA

Destructive mind control can be understood in terms
of four basic components, which form the acronym BITE:

I. Behavior Control
II. Information Control
III. Thought Control
IV. Emotional Control

It is important to understand that destructive mind
control can be determined when the overall effect of these four
components promotes dependency and obedience to some leader or cause.
It is not necessary for every single item on the list to be present.
Mind controlled cult members can live in their own apartments, have
nine-to-five jobs, be married with children, and still be unable
to think for themselves and act independently.
Behavior Control

1. Regulation of individual’s physical reality

a. Where, how and with whom the member lives and associates with

b. What clothes, colors, hairstyles the person wears

c. What food the person eats, drinks, adopts, and rejects

d. How much sleep the person is able to have

e. Financial dependence

f. Little or no time spent on leisure, entertainment, vacations

2. Major time commitment required for indoctrination sessions and
group rituals

3. Need to ask permission for major decisions

4. Need to report thoughts, feelings and activities to superiors

5. Rewards and punishments (behavior modification techniques- positive
and negative).

6. Individualism discouraged; group think prevails

7. Rigid rules and regulations

8. Need for obedience and dependency
Information Control

1. Use of deception

a. Deliberately holding back information

b. Distorting information to make it acceptable

c. Outright lying

2. Access to non-cult sources of information minimized or discouraged

a. Books, articles, newspapers, magazines, TV, radio

b. Critical information

c. Former members

d. Keep members so busy they don’t have time to think

3. Compartmentalization of information; Outsider vs. Insider doctrines

a. Information is not freely accessible

b. Information varies at different levels and missions within
pyramid

c. Leadership decides who “needs to know” what

4. Spying on other members is encouraged

a. Pairing up with “buddy” system to monitor and control

b. Reporting deviant thoughts, feelings, and actions to leadership

5. Extensive use of cult generated information and propaganda

a. Newsletters, magazines, journals, audio tapes, videotapes,
etc.

b. Misquotations, statements taken out of context from non-cult
sources

6. Unethical use of confession

a. Information about “sins” used to abolish identity
boundaries

b. Past “sins” used to manipulate and control; no forgiveness
or absolution

Thought Control

1. Need to internalize the group’s doctrine as “Truth”

a. Map = Reality

b. Black and White thinking

c. Good vs. evil

d. Us vs. them (inside vs. outside)

2. Adopt “loaded” language (characterized by “thought-terminating
clichés”). Words are the tools we use to think with.
These “special” words constrict rather than expand understanding.
They function to reduce complexities of experience into trite, platitudinous
“buzz words”.

3. Only “good” and “proper” thoughts are encouraged.

4. Thought-stopping techniques (to shut down “reality testing”
by stopping “negative” thoughts and allowing only “good”
thoughts); rejection of rational analysis, critical thinking, constructive
criticism.

a. Denial, rationalization, justification, wishful thinking

b. Chanting

c. Meditating

d. Praying

e. Speaking in “tongues”

f. Singing or humming

5. No critical questions about leader, doctrine, or policy seen
as legitimate

6. No alternative belief systems viewed as legitimate, good, or
useful
Emotional Control

1. Manipulate and narrow the range of a person’s feelings.

2. Make the person feel like if there are ever any problems it
is always their fault, never the leader’s or the group’s.

3. Feeling-stopping (with number 4, Excessive use of guilt). Like thought-stopping, this is the automatic suppression or blocking of feelings that are not acceptable by the cult identity- such as feeling \”homesick\” or feeling \”depressed\” or feeling \”resentful\”.

4. Excessive use of guilt

a. Identity guilt

1. Who you are (not living up to your potential)

2. Your family

3. Your past

4. Your affiliations

5. Your thoughts, feelings, actions

b. Social guilt

c. Historical guilt

5. Excessive use of fear

a. Fear of thinking independently

b. Fear of the “outside” world

c. Fear of enemies

d. Fear of losing one’s “salvation”

e. Fear of leaving the group or being shunned by group

f. Fear of disapproval

6. Extremes of emotional highs and lows.

7. Ritual and often public confession of “sins”.

8. Phobia indoctrination : programming of irrational fears of ever
leaving the group or even questioning the leader’s authority. The
person under mind control cannot visualize a positive, fulfilled
future without being in the group.

a. No happiness or fulfillment “outside”of the group

b. Terrible consequences will take place if you leave: “hell”;
“demon possession”; “incurable diseases”;
“accidents”; “suicide”; “insanity”;
“10,000 reincarnations”; etc.

c. Shunning of leave takers. Fear of being rejected by friends,
peers, and family.

d. Never a legitimate reason to leave. From the group’s perspective,
people who leave are: “weak;” “undisciplined;”
“unspiritual;” “worldly;” “brainwashed
by family, counselors;” seduced by money, sex, rock and roll.

sâmbătă, 10 septembrie 2011

Scoala...educatia si corsetul mintii

Sistemul educational al civilizatiei din care facem parte din pacate, va trebui sa spunem ca are una din cele mai mari influente asupra omenirii. Stim ca se invata papagaliceste si ca nimeni nu are voie sa-l conteste pe Calinescu sau Ibraileanu cum nici un copil nu are dreptul sa devina creator de moda sau medic fara sa treaca prin furcile matricelor si ecuatiilor de gradu' paispe. Ca societate avem intrebari despre ce se preda la scoala; problema reala fiind NU CE ci CUM se preda? Nu conteaza ce spui unui om ci cum o spui. Pastram mostenirea sistemului bisericos unde slova cartii sfinte e lege si nu voie sa comentezi. De asemenea avem bazajul scolilor prusace. Kindergaten este de fapt ce? gradinita de copii, unde stau pentru a nu deranja adultii si ca sa fie si ok, trebuie sa le dam ceva de facut sa nu se plictiseasca. Trebuie sa invete date fixe, ani, denumiri ale timpului respectiv, limbi straine(5 daca se poate) si orice alta tampenie a sistemului de indoctrinare fortata. Nu spun ca scoala si gradinita este ceva rau dar sa nu uitam cele mai importante aspecte. Pentru asta va dau doar un exemplu:
"Nu am ajuns prea rau pentru un evreu cu doar 5 clase" Joe Weider,
-fondatorul IFBB(international federation of bodybuilding),
-cateva(cam 5)reviste de specialitate de importanta internationala,
-coordonarea de studii de medicina(de la interna pana la genetica)
-o avere estimata prin 1996 la 250 mil $
Si multe acte activitati

Ma indoiesc ca se descurca mai bine cu un Masterat sau alte studii de specialitate inalta. Singura scoala, a fost a vietii si nu a cadrului didactic.
Cel mai important aspect este legatura cu familia. Ruperea din sanul familiei produce traume de separare fata de mama si apare necesitatea de cautare a unei autoritati la care poate apela in cazuri de necesitate. Singura autoritate este profesorul. Din pacate nici ei nu sunt pregatiti indeajuns de mult incat sa stie acest lucru dar cei mai multi nici macar nu se obosesc ca afle mai multe.
Frica de abandon poate da nastere la psihoze si la traume pentru tot restul vietii unui individ. Acelasi individ care in adultie va deveni politist, medic sau alta meserie unde raspunderea este extraordinara.
Asta este scoala din ziua de astazi. Rupe legaturile cu familia, adu-l in sanul unei comunitati de necunoscuti cu diverse educatii si din care trebuie sa iasa cel mai bun. Daca totusi are rezultate slabe la invatatura dam vina pe parinti sau pe profesori. Realitatea este ca sistemul de invatamant este defectuos. Nu din Romania ci din lume. Educatia trebuie facuta numai in familie. Fiecare cat poate si orice om daca are curiozitate nativa si talent, avanseaza; daca nu...asta este. In scoala se aduna din cartier atat copii de muncitori cu o educatie normala dar mediocra cat si copii celor cultivati. Nu prin scoli ci prin perseverenta si talent nativ. Putem asemana scoala cu o puscarie unde stau alaturi si unul care a furat o paine de foame cat si un criminal in serie. Pai cam ce poate iesi din aceasta amestecatura? Ma indoiesc serios ca va iesi ceva sanatos, trainic si mai ales etic. Nici macar pentru elementele componente.
Scoala "tunde" varfurile rebele si incearca sa ridice pe cele slabe. Pare marinimos pentru cel cu copil slab, dar daca ai copii dotati si li se taie mereu elanul? Mai e la fel de marinimoasa actiunea? Pe de alta parte elementul(copilul) slab are nevoie de o educatie in ritmul sau de intelegere, pe care doar paritntii sai o stiu. Nu un strain. Poate cineva isi mai aduce aminte cineva despre Edison care isi lua palme si ramane cu urechea afectata pe viata...oare de ce a luat palma?

Inca imi aduc aminte foarte bine despre cum si ce invatam la scoala. Cel mai bine imi aduc aminte dspre metodee coercitive folosite de profesorii frustrati. Mereu trebuie sa fie unul prin colegiul dascalilor. Unul care sa tune si sa fulgere ca nu stii ca un papagal lectia de ieri. Culmea...la literatura romana unde se foloseste perceptia si imaginatia operei si nu inmagazinarea criticilor. Nu m-am dus la scoala sa invat ce a invatat altul ci sa invat ce invat eu prin prisma mea de perceptie.
Pe de alta parte imi aduc aminte cum se invata o limba straina numai din cantece. Imi aduc aminte dupa 20 de ani cu placere intalnirea de la ora de engleza pentru ca profesorul avea o metoda universal valabila. PLacerea de a explora in fiecare zi noi limite personale de intelegere. Absolut toate clasele lui aveau intre 8 si 10 si frustrata de romana nu intelegea cum este posibil ca o limba straina sa fie mai usor de inteles si invatat decat...romana. Numai ca problema ei era chiar ea. Elevii nu aveau voie sa comenteze. Nota 10 era pentru profesor! Ca formator de caractere...avea un caracter infect cu probleme de personalitate. Nu suporta nici un caracter masculin si iubea nespus fetele. Avea o fixatie pe care noi elevii baieti, trebuia sa le suportam. Nu ca eram sfinti dar nici: esti prost, nu o sa ajungi nimic in viata, esti incapabil sa inveti 2 strofe, sunteti toti niste salbatici, cum te suporta parintii tai, inca putin si erai handicapat, etc. de 2 ori pe saptamana cate 2 ore clasele 5-8. O bolnava mental preda copiilor. Sistemul era struna si producea talente pentru muncitul in stil "banda" de la poarta intreprinderilor.

Pe de alta parte alti profesori care predau de lucruri abstracte aveau talent si toata lumea participa activ. Scoala este un loc in care viitoarele caractere ale oamenilor sunt modelate. Desenul tehnic nu cred ca e usor pentru cineva fara rigle, compasuri si alte accesorii necesare trasarii dreptelor sau curbelor de creion si tus. La noi in liceu, se desena cu mana goala. Orice antitalent era antrenat cu rabdare, dragoste si mult calm de acelasi profesor, pana invata. Chiar daca dura un trimestru! Nu lasa pe nimeni in urma. La sfarsit de bacalaureat, toti si-au adus aminte de ea cu placere. Era inginer. Nu cadru didactic. Avea talent nativ si nici un corset pe creier.
Dupa 20 de ani, toti isi aduc aminte de profa de desen tehnic, "mica si batoasa", cu zambetul pe buze.
Asa ar trebui sa fie un profesor, exact ca Domnul Trandafir! Tot la literatura ajung...sic!


Niculescu parca o chema pe psihopata aia... de i-as intalni pasii la colt de seara....sa-i soptesc o poezie de Bacovia sau un Blestem de baba...de Arghezi

PS
E trist dar asta-i viata
Ce pot eu sa mai spun
Aici se rupe ata
Fringhie si Sapun.

Da-mi nota Shino!

vineri, 9 septembrie 2011

Credinta mea

De fiecare data cand imi spun parerea despre proslavirea unui zeu sunt ridiculizat, batjocorit si facut zanatec. Pe limba mea le spun doar un singur lucru: Mi se rupe de voi si credinta voastra. Credinta mea este aia pe care bisericile au incercat sa o renege, distruga si sa o reduca la tacere. Gandirea critica !
Nu maninc kkt doar pentru ca arata ca ciocolata si numa imbat cu apa rece doar pentru ca arata ca vodca.
Probe masurabile, palpabile sau macar cuantificabile in ce priveste orice fenomen sau explicatie din lumea asta. Faptul ca nu pot da explicatii unor fenomene aparte nu inseamna ca gresesc ci doar nu am gasit inca raspunsul prin metode stiintifice. Hai ca incep:
Cred in logica pentru ca este prima cale de urmat cand ai intrebari fara raspuns. Miracolele sunt fenomene ramase fara explicatie stiintifica pentru ca nici zborul nu avea explicatie logica acum 300 de ani!
Cred in raspunsul masurabil al stiintei actuale desi sunt constient ca sunt foarte multe lacune in explicarea unor simple lucruri. De exemplu: Pulsul nu se simte in momentul inspiratiei cu nici un fel de aparat de masurat.
Mai cred in capacitatea oamenilor de a intelege, prelucra si emite pareri de valoare indiferent de inaltime, sex, religie, greutate sau alte diferente de acet gen. Nu pot intra in acest catalog cei cu probleme psihice pe un fundal violent la fel cum nu pot intra cei cu idei putine si fixe. Eu stiu ca sunt foarte multi de genul asta. E la nivel global!
In acelasi punct inglobez ideea ca destinul este in mare parte hotarat nu de altii ci de fiecare persoana in parte. Daca fiecare berbec ar stii ce sa faca cu coarnele, nu ar mai fugi de lupi. Problema este ca, degeaba au coarne daca nu le folosesc. La fel si cu oamenii. Capul nu este pe umeri doar sa nu ne ploua in gat, ci chiar sa facem ceva cu el. Anume: Gandire libera, critica, la orice si oricine in fiecare moment al zilei. Astfel creierul munceste si ramane apt pentru filtrarea informatiilor de orice fel. Subliminale sau nu.
Uite un exemplu simplu si concret la care ma tot gandesc de cand am intrat in scoala, pentru ca sunt maniac in a face rapoarte despre orice. Care este stiinta cu cei mai longevivi cercetatori? Greu? Matematica, literatura(de fapt e la polul opus)....Nu! Psihologia! Da, stiinta gandirii corecte, ajuta mintea umana sa intelega lacunele psihice care ne trag inapoi. Cutumele, ritualurile si tabu-urile. Suntem fiinte sociale si nutrim sa ne gasim pe cei asemanatori noua. Nu degeaba A. Maslow a "construit" ultimele 2 trepte in celebra sa piramida. Avem nevoie de marirea capacitatii de intelegere a fiecarui fenomen, intamplare sau lucru pentru ca prin natura noastra curioasa ne dezvoltam doar cautand rapsunsuri la intrebari. Ma indoiesc ca un gandac de Colorado, o rama sau un hamster are intrebari legate de originea lui in Univers. Oamenii au. Toti! Din pacate nu toti cauta cu aceeasi ardoare din copilarie, raspunsurile. Mai tineti minte intrebarile " de ce", ale voastre sau ale celor mici? Daca nu...cu siguranta aveti intrebarile voastre cu privire la diverse lucruri. Trebuie totusi sa tinem cont de aspectul ca orice animal este cu atat mai inteligent cu cat gradul de curiozitate este mai mare. Pisici, stancutze si nu in ultimul rand ratonii. Va pot confirma canadienii cat sunt de bagaciosi, inventivi si mai ales tupeisti. Sa revin...
Cred in oameni si puterea lor de schimbare si nu in vreo entitate astrala omnipotenta si omniprezenta. Uite alta: Daca Dumnezeu este omnipotent, poate face o piatra pe care sa nu o poata ridica nici el?

Mai cred ca etica este o alegere si nu o lege impusa de vreun duh. Papuasii nu sunt crestini, islamisti si nici evrei dar totusi respecta viata celui de langa el. Mai putin cand se duc la razboi si se maninca intre ei :)) Incasii, mayasii, dacii, grecii si restul popoarelor stravechi aveau legi nescrise pentru etica. Nu religia are meritul pentru etica ci mintea umana corect educata. Altruismul si dedicarea exista pe cand nici Elohim nu exista in scrieri. Buddha a spus sa faceti bine pentru va va educa spiritul si nu ca scapati de focurile iadului. Etica pana la urma nu are nevoie de nici un fel de zeu. Da-i unui om un peste si va fi satul o zi, invata-l sa pescuiasca si va fi satul toata viata. Daca asta nu este altruism, atunci nu stiu ce este. Ba stiu, este un proverb chinezesc. Care chinez, nu cred ca era religios.
Cred ca nimic nu este intamplator si orice piatra de pe drum poate ascunde harta unei comori. Nu de aur...dragilor...
Cred ca voi apuca ziua in care intelepciunea va invinge setea de putere.
Cred ca anumite substante si plante te pot ajuta mai mult decat orice pseudolog acreditat la nivel inalt si mai cred ca alcoolul este otrava zilelor noastre unanim social acceptata desi este dovedit a fi cea mai toxica substanta neurologica. Nici LSD sau alta substanta ultarafinata nu produce asemenea daune.

Cred(de fapt, stiu) ca sunt foarte multi oameni care stiu sa cearna prin sita gandirii lor, adevarul de minciuna. Singurul lucru care ii tine pe loc este lipsa cartii si mai ales lipsa actiunii. Fara actiune suntem doar creiere pastrate in borcane cu formol, gandind la ce am putea face.
Daca..daca....

Prefer un raspuns stiintific decat unul miraculos.
Prefer un reptilian, un gri sau chiar verde sau roz decat un barbos atotstiutor care ma iubeste dar are pregatit un mare cazan de smoala fierbinte la subsol, daca nu fac ce zice el. Accept orice fiinta superioara* care ma demonteaza fara amenintari. Orice scelerat poate fi pe dumnezeu cu un AKM si multe incarcatoare, insa ma indoiesc ca un spirit superior are nevoie de metode coercitive...precum emisarii religiosi.

* Prin superioritate sa se inteleaga ca este acea entitate care imi poate da raspunsurile la intrebarile umanitatii. De unde am venit si ce rol avem noi aici.


Cunosterea sinelui si nu altora, ne poarta pe drumuri intunecate si pline de prapastii. Intelegerea pornirilor sufletului si pasirea pe culmile suferintelor noastre ne pregateste pentru intelegere. Drumurile intunecate ale sinelui duce la luminarea mintilor si a sufletului....
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
..............................
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


Zeul meu a fost doar un om. Un om cu o conduita morala sanatoasa. A condus supusii sai cu o vointa extraordinara. A demolat ritualuri si obiceiuri prostesti de proslavire a unor fiinte imaginare si a adus ordine, disciplina si civilizatie. EL este conducatorul meu si al inaintasilor mei. EL este un model de conduita morala si in zilele noastre. Doar prin calea pe care EL a urmat-o, putem deveni si noi demni de invatatura Lui.
Nu astept reintoarcerea Lui pe Pamant, nu astept semne si nu astept mantuire ci astept momentul in care voi deveni eu, demn de mostenirea lasata pentru mine. Pana atunci ma straduiesc sa calc pe urmele stramosilor mei care practicau psihologia ca forma de terapie medicala in vindecarea trupului.

joi, 8 septembrie 2011

Din putzul gandirii

Poate cineva isi inchipuia ca "Iarna nu-i ca vara" si ca experimentam "esece" cand citim "almanahe" pe tronul din toaleta. Unii vin la conferintele de presa doar pentru amuzamentul personal.


The Unknown
As we know,
There are known knowns.
There are things we know we know.
We also know
There are known unknowns.
That is to say
We know there are some things
We do not know.
But there are also unknown unknowns,
The ones we don't know
We don't know.
—Feb. 12, 2002, Department of Defense news briefing


Clarity
I think what you'll find,
I think what you'll find is,
Whatever it is we do substantively,
There will be near-perfect clarity
As to what it is.

And it will be known,
And it will be known to the Congress,
And it will be known to you,
Probably before we decide it,
But it will be known.
—Feb. 28, 2003, Department of Defense briefingPentru comentare voi imprumuta cuvintele unui intelept. Acelasi om care a daruit opere pentru deschis minti si care sta pe frontispiciul blogului meu.
One thing is sure...a great change of our psychological attitude is imminent, that is certain...because we need more...we need more psychology, we need more understanding of human nature because the only real danger that exists is man himself, he is the great danger and we are pitifully unaware of it, we know nothing of man, far too little. His Psyche should be studied because we are the origin of all coming evil.
Carl Gustav Jung

Pe deasupra as recomanda si niscaiva egalitate in drepturi


PS. Bifele de langa comentarii nu ma ajuta sa scriu diferit. Niste comentarii sunt binevenite. Chiar le cer!

Scenarii, perceptii si realitate

Una din cele problemele omenirii, este dupa cum stim, sfrsitul lumii. Fiecare om isi poate imagina orice fel de scenariu apocaliptic, astfel incat, sa ii hraneasca foamea de necunoscut, tinuta intr-o constanta hiperacida de sentimentul fricii.
Ingeri pe cai colorati, rachete nucleare, atac extraterestru, comete, asteroizi, planeta triplu V, inundatii, cutremure, vulcani, era glaciara si orice alt scenariu cretin, de bagat in sperieti orice credul, indeajuns de indobitocit sa inghita nemestecat informatia despre sfarsitul persoanei sale pe aceasta piatra numita Pamant.
Cu cat indoctrinarea este mai mare cu atat importanta persoanei sale devine mai pregnanta in mersul lucrurilor pe aceasta planeta. Cel putin asta le este credinta celor care au impresia ca libertatea este un drept divin, democratic si este dobandit prin nastere!
Probabil ca nu, caci cu siguranta au gresit cu ceva. Orice! Nu sunt crestinati, sunt teroristi(adica gandesc impotriva unui regim), sunt negri, sunt urati, n-au caciulitza la ei, etc. Cat despre terorism...offfff...conform noilor tendinte legislative, orice cetatean poate fi terorist numai daca gandeste neconform cu guvernarea. Ca doar guvernarea este divina si transmisibila numai pe cale genetica.
Ca la regii din epoca medievala si antica.
In fine....sa revenim la sfarsitul lumii...cel iminent!
Sfarsitul lumii cel adevarat, imi pare deja instalat dar nu cel apocaliptic ci doar varianta evului mediu, unde drepturile cetatenesti sunt doar o iluzie a antichitatii. Nu ca antichitatea era vreo democratie pura; fals! Setea de putere a fost este si va fi omniprezenta. De la aparitia omului pana astazi. Doar ca ne place sa credem ca ce a fost nu se mai intoarce vreodata. Anticii erau niste genii si stiau secretele universului. Noi astia actuali suntem niste degenerati si increzuti. Anticii erau destepti...noi pielea p.... stiti voi!
Am impresia ca este aceeasi improscare cu maro despre ce a fost antichitatea. Nici aia nu erau prea imuni la prosteala preotilor despre sfarsitul lumii si mai ales la moartea demna de un razboinic. Valhalla, StoVoKor, etc. Daca traiai linistit erai leguma. Treabuia sa crapi pentru tara si idealuri. Astazi trebuie sa mori pentru idealuri la fel ca atunci cu niste mici modificari. Nu mori din proprie initiativa. N-ai voie asa! Mori la ordine subtile. Vaccinare, hrana stricata si reprocesata, samd. Dastea!
Hai ca iar o dau in balarii...
Apocalipsa nu vine odata cu ghetarul, vulcanul sau planeta Q. NU! Este deja aici. Apocalipsa este mult mai bine instalata acum, decat ne putem imagina. Nu avem nevoie de calareti pe caii verzi de pe peretzi, pentru intelegere ca apocalipsa este un proces ca si Trip-ul(daca nu stiti ce inseamna, documentati-va). Exista de mult timp acolo. Doar ca nu isi face aparitia decat la acumularea dozei optime de THC. Oare apocalipsa trebuie sa insemne numai foc si distrugere sau sunt de ajuns semnele decadentei umane la nivel planetar?
Ne place sa credem ca suntem departe de orice pericol, razboi, foamete si suferinta. Ne amagim in fata imaginii apocaliptice a viitorului. Cartea lui Orwell(1984), este o capodopera a maginatiei. Numai ca daca s-ar intampla este deja o oroare. Si daca totusi exista? Nu credem, pentru ca asa ceva nu se poate! Nu exista! Nu va exista asa ceva pentru omul are putere, constiinta si constienta!
Oare?

Folositi Goagle, gugle, goagal si verificati!

Pe 5 sept ne-am adus aminte de Farrokh Bulsara si muzica lui:

duminică, 4 septembrie 2011

Constrangerea gandirii si perseverentei.

Psihicul uman este cel mai productiv cand vine vorba de metode de constrangere, coercitie si mai ales tortura. Tortura de orice fel; fizica sau mentala. Placerea de a controla pe altii depaseste orice altceva. Din zorii civilizatiei si pana astazi(in unele tari) tortura fizica a reprezentat o forma de stoarcere a informatiilor de orice natura. De la razboaie, pana la pura placere sadica de a chinui pe altul. De dragul exercitarii puterii asupra celor slabi. Mai nou(in ultimii 50 de ani, s-au cautat metode de gasire a informatiilor cu metode mai putin "barbare". Prin barbar, umanitatea intelege ceva inapoiat civilizatiei actuale. Barbaritatea reprezinta incapacitatea de relationare culturala a individului sau populatiei supuse, cu individul sau societatea asupritoare. Barbar, inseamna astazi, inapoiat si grobian. Exact ca metodele de control folosite pana in razboul 2 mondial. Chiar daca ne repugna ideea unora de control al maselor, se intampla cu sau fara voia noastra.
Metodele fostelor imperii(<1918)astazi sunt etichetate vechi, inumane si ineficiente.
Pe baza studiilor psihologiei umane, metodele de constrangere a gandirii se poate obtine prin 2 cai:
1. Sensory deprivation. fara traducere ca intelegeti!
2. Supraexcitarea senzorial-afectiva
Prin ambele metode se obtine o confuzie mentala a individului si/sau societatii tintite. Posibilitatea modelarii perceptiilor creste exponential in oricare dintre cele 2 metode, indiferent de modul sau ordinea de aplicare. trebuie specificat ca prima varianta este mult mai folositoare in cazul individului iar a doua, grupului.

Sensory deprivation:
Carcera, camerele de interogare si tortura, zonele de carantina, etc.
Supraexcitarea senzorial-afectiva:
Mass media cu toate caile de propagare, hipermarket-uri, complexe comerciale, etc.

Aceste metode folosite pentru inducerea unor stari de instabilitate psihica duce intotdeauna la incapacitare psihica si imposibilitatea de a mai folosi orice filtru intern de procesare a ideilor, convingerilor si credintelor.
Daca nu il poti convinge, zapaceste-l!Ca tot am adus in discutie reclama; este doar o alta forma de manipulare sociala. Cumpara aia, Fa asa, la noi e mai ieftin, noi stim adevarul suprem, Societatea incisivilor recomanda pasta "maro" pentru curatatul tartrului... si toate sloganurile pe care le stiti.
Nu ai voie sa gandesti! Faci ce spunem noi, ca noi, stim ce e bine pentru tine. Tu(individul) esti retard! Pentru asta ai nevoie de scoala! Si acum ajungem la scoala, ca metoda de dezradacinare de familie si integrare fortata in randurile societatii. Scoala invata individul sa fie obedient sa taca si sa asculte un sir de reguli stricte de conduita si inmagazinare a informatiilor, procesate anterior de altii idivizi constransi. Nu ai voie sa ai daruri speciale. Geniile sunt ridiculizate, tocilarii sunt prosti. Betivii, drogatii si batausii au aerul rebel de care avem nevoie pentru a umple celulele puscariilor, construite din banii putinilor tocilari ramasi. Trebuie sa inveti istorie desi tie iti place desenul. Fara istorie nu stii cine a desenat Mona Lisa... deci... neaparat trebuie sa inveti intai cine a fost Wilhelm Tell si James Watt. Mai trebuie sa stii la orice ora, anul nasterii si mortii lor , ce au facut si mai ales de ce! Pentru ca trebuie. Noi stim ce ai nevoie!
Cu toata istoria bagata pe gat in anii de scoala primara ajungi foarte curios de istoria umanitatii si descoperi ca religia a fost cea mai importanta parte a omenirii. Fara religie(obligatorie in scoli...de altfel)nu poti evolua. Societatea stie, ca fara religie, esti un paria, un criminal. La fel ca familia Borgia...
Pardon, astia erau neam de popi! Aaaaaa...Cristofor Columb cu fonduri date de biserica si recunoscut in istorie descoperitorul Americii si fortarea bastinasilor la crestinare! Nici asta nu suna bine! Nu mai conteaza. Trebuie sa inveti ce-ti spunem noi si nu mai comenta autoritatea scolii!
Perseverenta contra sistemului nu trebuie sa existe. Se numeste incitare, focar de infectie, instigare si nu e buna de loc pentru societatea moderna, multicultural dezvoltata, pe nebanuite culmi de civilizatie si progres.

Fratilor! Lasati perseverenta si gandirea pentru autoritate. Ea stie ce sa faca cu ele!Nu cumva sa faceti asa ceva! Sansele de gandire critica, creste cu fiecare pagina terminata!sâmbătă, 3 septembrie 2011

Buba societatii umane II

Din exemplele date in prima postare putem lua doar cateva puncte de reper in declinul omenirii. Unul este controlul multora de catre unii putini, cu derivatiile acestor actiuni:
a) controlul asupra informatiei si b)constrangerea gandirii si a perseverentei umane.
A doua, prezinta metoda de aplicare a punctului 1. Adica experimentare continua, nu pentru dezvoltare cat pentru conservare. Conservarea psihicului uman pana la stadiul de fiinta rationala, cu capacitate mica de procesare psihica creativa si marirea capacitatii de acceptare a oricaror evenimente, indiferent de natura lor de producere.
Istoria a dovedit de nenumarate ori ca elita materiei cenusii a constituit inamicul No.1 al regimului. Prin regim ar trebui sa intelegem orice sistem politic, religios sau economic pana la finele secolului XX. Din 2000-2005, sistemul(regimul), este reprezentat de o organizatie la nivel mondial si nu local sau cel mult continental ca in trecut.
Desi intotdeauna vor(nu pot!)exista controverse privind viziunea unora asupra anumitor aspecte, le voi expune cat ma simplu si cat mai detaliat imi permite multitudinea de procese psihice. As fi spus putzinitudinea...dar suna aiurea.
Ca sa ii raspund lui Raul intai de a continua, cu fantezia mea...
Competitivitatea este buna in cazul individului pentru ca in lumea vie(biosfera planetei)competitia scoate ce este mai bun in fiecare individ. Putem compara cu lupta unui stejar de a creste deasupra celorlalti copaci de alta esenta. Desi creste lent, un copac(stejarul de care vorbesc) nu se culca pe o ureche si nu renunta pana in ultima clipa de viata. A avut sansa sa germineze dar de aici depinde in totalitate de el si nu de altii. Fapt pentru care revin cu competitivitatea pentru putere, ca de fapt vorbim de setea de putere, nu de treapta a 5a a piramidei lui Maslow in care te preocupi mai mult de altii decat de tine...ori in cadrul unei societati umane competitivitatea unui grup fata de altul, devine toxic inca de la formare.
Sunt de acord cu tine doar daca vorbim de individ si nu de grup, societate, populatie, etc.


Povestea Islandei o stiu multi(nu destul de multi din pacate), la fel si alte intamplari reale, cam ce poate face un sistem economic bazat pe castigul intermediarului si nu al producatorului. De fapt bancile asta sunt. Intermediari ai producatorilor si consumatorilor. Bancile si sistemele economice sunt corupte din momentul conceptiei lor pentru ca fara o infuzie de moneda nu se poate castiga nimc dar nici pierde.
Politicile de guvernare bazate pe moneda si nu pe productivitate, sfarsesc la fel cum incep. Cu bai de sange. Cu cruciade, razmerite, rascoale si razboaie.
Problema de economie pentru Isarescu si alti bancheri:
Daca 4 oameni au 10 bani(in total) si 3 dintre ei, imprumuta cate 2 bani de la al patrulea cu dobanda 10%, cat castiga camatarul si mai ales de unde, pentru ca nu exista decat 10 bani. Pentru dobanda este necesara o noua emisie de bani, deci valoarea banilor scade si de fapt dobanda va creste pentru ca cel de-al patrulea va cere valoarea si nu numarul banilor.

Una din bubele lumii este reprezentata de sistemul de economie bazata pe camatarie. Concept venit de la babilonieni, urmarit indeaproape de evrei, Acest sistem nu se poate sustine pentru simplu motiv ca este imposibil matematic.

Controlul informatiei.
Cine nu invata diin trecut, este obligat sa il repete. Suna deja a cliseu dar din pacate este baza civilizatiei umane in care cineva(putini) detine controlul multimii. Din orice punct de vedere este practic imposibil sa inveti ceva din ce nu iti aduci aminte.
Dacia a existat si ca imperiu dar cati romani stiu asta? Prea putini csa conteze. Cum a fost scrierea daca? Vaticanul stie! Romanii, nu!
Nu ne aducem aminte de foarte multe lucruri nu din cauza unor catastrofe pur intamplatoare cum putem aminti Atlantida. Poate este doar fictiune si nu fapt istoric dar...putem aduce in discutie si campul morfogenetic. Care se poate cuantifica si putem intelege de ce tresarim la locatia mai sus amintita. Putem lua si fapte istorice reale pe care sa dezbatem suprimarea identitatii culturale, nationale, de rasa, etc. Nativii americani, mayasii, incasii, nativii Australiei, dacii, sunt exemple reale si nu fabulatii, cu privire la dezradacinarea identitatii populare. Biblioteca din Alexandria este un alt exemplu unde nu cutremurul sau potopul este de vina ci natura umana de setea pentru putere cat mai mare.
Alta buba a lumii in care traim este setea de putere. Pe cat posibil puterea absoluta. Cea care corupe absolut si intuneca mintile celor ce au acces la ea si au impresia ca sunt sunt zei. De fapt...
Din zei de-am fi scoboritori, C-o moarte tot suntem datori!

Ingustimea mintii umane de a intelege ca toti venim din acelasi pamant in care ne vom intoarce este prea mica pentru procesare. Nici macar mintea (prea)luminata a zeilor autoincoronati Stapanii Lumii, nu pot intelege.
Totusi, ne putem aduce aminte de stejarul care nu renunta la sansa de a creste peste ceilalti si totusi, lasa pe altii sa creasca sub el.

Data viitoare: Constrangerea gandirii si perseverentei.Eu nu mai am nimic de spus!
Voi bratele jurind le-ati pus
Pe scut! Puterea este-n voi
Si-n zei! Dar va ginditi, eroi,
Ca zeii sunt departe, sus,
Dusmanii lânga noi!